Właściwości akustyczne izolacji z celulozy

Izolacja z celulozy uzyskana metodą wdmuchiwania posiada bardzo dobre właściwości akustyczne - średnio 15 mm celulozy obniża poziom halasu o ok. 9 dB.

Poniżej przedstawiamy zestawienie dla różnych przegród i różnych grubości warstw celulozy :

  Parametry akustyczne celulozy.