Kosze i materace gabionowe

 
 Gabiony są prostopadłościennymi koszami, w różnych rozmiarach dostosowanych do wymogów projektów budowlanych. Wykonane są z siatki heksagonalnej o oczkach sześciokątnych z drutów łączonych przez skręcanie. Do ich produkcji używa się drutów grubocynkowanych lub drutów najnowszej generacji pokrywanych tzw. alucynkiem (CRAPAL, BEZINAL). Wszystkie rodzaje drutów mogą być dodatkowo pokryte warstwą tworzywa PCV, co wzmacnia odporność na korozję i podnosi walory estetyczne.
Gabiony przeznaczone są do wypełnienia materiałem kamiennym lub innym kruszywem.
Siatki produkuje się i formuje w skrzynie, materace lub walce metodami przemysłowymi. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostarcza się je na budowę w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy.Zastosowanie:
·budowa ciężkich ścian oporowych, barier izolacyjnych, barier akustycznych,
·wzmacnianie stromych zboczy, kanałów, tam na rzekach,
·ochrona filarów mostowych, fundamentów trakcji elektrycznej,
·powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy, koryt rzecznych i zbiorników wodnych,
·konstrukcyjne elementy nabrzeży,
·wzmacnianie dróg.
  
 
 
Zalety:
·łatwość montażu,
·przepuszczalność - nie powodują retencji,
·elastyczność i sprężystość - doskonale znosi nierównomierne osiadanie trenu, niestabilne podłoże i miejsca podmywane wodą bądź falami,
·wytrzymałość - na naprężenia wywołane naciskiem opadających kamieni lub przepływającej wody, jednocześnie tłumi oddziaływanie sił,
·odporne na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe,
·żywotność - konstrukcje gabionów są ciężkimi i monolitycznymi elementami zdolnymi wytrzymywać nacisk ziemi, ich wytrzymałość z upływającym czasem wzmacnia się kolmitacją, wypełnieniem się szpar mułem i roślinnością,
·estetyczność - estetyczne architektonicznie i krajobrazowo przyśpieszają rozwój roślinności, szczególnie przydatne na stromych zboczach o znacznej erozji,
·odporność na sabotaż - podwójny splot drutów zapewnia funkcjonowanie konstrukcji nawet po rozcięciu kilku oczek siatki,
·pochłanianie hałasu - stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
·elastyczne architektonicznie i krajobrazowo - przyjazne dla środowiska naturalnego.
 


Kosze gabionowe - plecione:
 
ZASTOSOWANIE:
·podłużne opaski brzegowe cieków,
·progi, stopnie i przegrody wodne,
·zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp,
·zabezpieczenia nasypów przyczółków mostowych,
·silnych i trwałych murów oporowych,
·konstrukcje podpór (np. mostowych),
·grodzie.
 


 
Kosze siatkowe z elementem kotwiącym:
 
ZASTOSOWANIE:
-zabezpieczenie i budowanie ścian pionowych lub zboczy odchylonych od pionu do 25º,
- pokrycie i utwardzenie zasypki na siatkach kotwiących (długość 3 ÷ 5 m) tworzy trwały masyw gruntu odporny na erozję i obsuwanie się.
 


 
 
Materace gabionowe:
 
ZASTOSOWANIE:
·ochrona skarp nasypów,
·ochrona skarp wykopów,
·obudowa całego przekroju poprzecznego małych cieków, szczególnie melioracyjnych,
·zabezpieczenia brzegów, dna dużych rzek i kanałów, ochrona wybrzeża itp.
Przepuszczają wodę. Samoistnie i szybko przerastają roślinnością szczególnie po pokryciu wierzchów glebą.
 


 
 
Walce gabionowe:
 
ZASTOSOWANIE:
·podkład-próg przy mocowaniu zboczy,
·szybkie zamykanie pęknięć i wypełnianie wymyć przy awariach,
·wypełnianie pustych przestrzeni i szczelin w nietypowych rodzajach konstrukcji z koszy siatkowo kamiennych,
·tamowanie wyrw w wałach – ochrony obiektów przed wodą powodziową,
·regulacja wody powodziowej po przerwaniu wałów,
·ochrona wałów przed rozmyciem przez falę powodziową,
·awaryjne podwyższenie wałów przeciwpowodziowych.
 


 
 
Siatka ochronna:
 
ZASTOSOWANIE:
·umacnianie zboczy górskich,
·zabezpieczające przed osuwaniem głazów i kamieni,
·wzmocnienie i stabilizacja podłoża, np. na drogach pod warstwą asfaltu,
·zabezpieczenie skarp oraz zboczy skalnych przed erozją i obsuwaniem,
·ułatwiają naturalny wzrost roślinności, wzmacniają podłoże.