Granulat celulozy - dane techniczne

ekowool

Celuloza Ekowool - parametry techniczne:

                                                                     Ecowool 0001              Ecowool 0002

1. Współczynnik przewodzenia ciepła  λD                           0,040                                      0,039                W/(m·K)      

2. Klasa reakcji na ogień                                        D-s2,d0                          C-s1,d0

3. Wspołczynnik oporu dyfuzyjnego                          2,3                                 2,2

4. Odporność biologiczna                                      BA0                                 BA0           brak rozwoju grzybów i pleśni

5. Odporność na korozję                                        CR0                                CR0

6. Osiadanie poziome                                            SH10                              SH10

7. Osiadanie pionowe                                            SC0                                SC0

8. Gęstości nasypowe

                             a) wdmuchiwanie - przestrzenie zamknięte - 45-55 kg/m3

                             b) nadmuchiwanie swobodne - przestrzenie otwarte - 23-35 kg/m3

EKOWOOL jest certyfikowany zgodnie z europejską normą EN 13501-1, EN 15101-1, EN ISO 354, EN ISO 11654, EN 29053, EN 12086, EN 12667, EN ISO 10456.

 

isofloc F - specyfikacja techniczna

 

Parametry Wartość Uwagi / Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD
isofloc F z borem
0,037 W/(m·K) PN-EN ISO 10456
Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1
isofloc F z borem
isofloc F bez boru

B-s2, d0 przy 25-65kg/m³
C-s2, d0 przy 25-65kg/m³
Odporność biologiczna Brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów PN-IEC 68-2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 1 - 2
Oporność właściwa przepływu powietrza r ≥ 6 kPa·s/m² PN-EN 29053
Ciepło właściwe c 2,10 kJ/(kg·K)
Przepuszczalność gazów 4 m³/(m²·h) przy 50 Pa
(mierzone dla gęstości 75kg/m3 warstwy o grubości 16 cm, pokrytej płytą pilśniową)
Wilgotność normalna ok. 7%
Nasiąkliwość 14% DIN 52620
Gęstość objętościowa *
isofloc F
25-65 kg/m³
40-65 kg/m³
30-65 kg/m³
Nadmuchiwanie
Wdmuchiwanie
Natryskiwanie
Surowiec Papier gazetowy i 10% addytywów chemicznych
Pakowanie

Worki z PE; waga 11,5 kg,

 

 Docieplanie metodą blow-in insulation - czyli wdmuchiwanie granulatu celulozy to metoda pozwalająca na docieplenie takich przestrzeni jak:  

- poddasza, (użytkowe i niużytkowe - również kompleksowo w nowobudowanych domkach)

- skosy dachu, (w mieszkaniach na poddaszu i domkach)  

- stropy i stropodachy,  

- podłogi,  

- ściany działowe i zewnętrzne (np. w kanadyjkach)

- wszelkie trudnodostępne przestrzenie wymagające docieplenia,

 Metoda blow-in pozwala również na naprawę źle wykonanych dociepleń - likwidację mostkow termicznych poprzez uzupełnienie przestrzeni pomiędzy istniejacą izolacją z wełny mineralnej a płytą k-g - powstaje wtedy ciagła warstwa izolacji celulozowej.

 Metoda jest szybka (nawet 100m2 w jeden dzień) , czysta (niewielkie ilości pyłu przy wierceniu otworów i wdmuchiwaniu) i mało inwazyjna (otwory 4-5cm - zaklejane przez nas - zostaje tylko przeszlifować i pomalować) - idealnie sprawdza się w zamieszkanych pomieszczeniach (nawet przy dzieciach).